Blog overzicht

Hoe vang je API errors op met Code actions

Met codeacties kun je API-verzoeken doen. Soms mislukken deze verzoeken en wil je meer informatie om de reden te zien die de fout heeft veroorzaakt.

API-fouten kunnen worden opgevangen in code-acties met behulp van een eenvoudig try catch-blok. Binnen de catch bevat het error-object alle verzoekinformatie, inclusief een optioneel antwoord dat door de server wordt verzonden.

De volgende code laat zien hoe je met verschillende foutstatussen kunt omgaan.

async payload => {
 
 try {
  // Make a request
  const result = await request.get('MY API ENDPOINT')
  // ...

 } catch(err) {
  if (err.response) {
   // The request was made and the server responded with a status code
   // that falls out of the range of 2xx
   console.error('Failed with response', err.response.data)
  } else if (err.request) {
   // The request was made but no response was received
   console.error('Failed request', err)
  } else {
   // Something happened in setting up the request that triggered an Error
   console.error('Failed in general', err)
  }
 }
}
Demo aanvragen