Blog overzicht

Aangepaste e-mail verzenden

Cloudcode-acties bieden de mogelijkheid om e-mails te verzenden met je bot.

Voorbeeld use cases:

Je kunt een email sturen via de toolbelt.email() methode.

Verstuur HTML

We ondersteunen het verzenden van (beperkte) HTML-opgemaakte e-mail met aangepaste e-mails.

async payload => {
 toolbelt.email({
  to: '[email protected]',
  message: '<div><h1>Example Title</h1><p>This is an HTML example</p></div>'
 })
}

Gegevens verzenden met e-mails

Cloudcode ondersteunt JavaScript template tags waarmee je informatie kunt verzenden, zoals parameters binnen de payload.

Een e-mail sturen met de naam van een gebruiker

async payload => {
 toolbelt.email({
  to: '[email protected]',
  message: `Some data extracted: ${payload.user.name}`
 })
}

Een e-mail sturen met een param

async payload => {
 toolbelt.email({
  to: '[email protected]',
  message: `Some data extracted: ${payload.params.city[0].value}`
 })
}

Alle parameters versturen

Een op maat gemaakte e-mail combineren met dynamische gegevens:

async payload => {

 const {
  params
 } = payload

 // Generate HTML for the params
 let paramsHtml = ''

 const paramNames = Object.keys(params)
 
 for (let i = 0; i < paramNames.length; i++) {

  const paramName = paramNames[i]

  // Get the param
  const param = params[paramName]

  // Add the param name to the HTML
  paramsHtml += `
   <p>
    <strong>${paramName}:</strong>
    <div>${param.map(values => values.value).join(', ')}</div>
   </p>`
 }

 toolbelt.email({
  to: '[email protected]',
  subject: `Collected ${paramNames.length} params`,
  message: `
  <h2>We found the following data!</h2>
  <p>This is just a small example</p>
  <p>${paramsHtml}</p>`
 })
}
Demo aanvragen