Blog overzicht

Activeer Flows vanuit Front

Vanuit Front kan een servicemedewerker handmatig chatbot flows starten met de Flow.ai Front plugin.

Events instellen

front events instellen

Binnen de Flow designer moet je verschillende triggers toevoegen. Voor elke trigger moet je handmatig specificeren of ze mogen worden geactiveerd door menselijke servicemedewerkers.

Events triggeren

Front event triggeren

Na het selecteren van een gesprek toont de plug-in een vervolgkeuzelijst met alle events die door service medewerkers mogen worden geactiveerd.

Om een event te activeren, selecteer je deze en druk je op de knop Trigger event. Nadat het event is geactiveerd hervat de bot automatisch het gesprek.

Problemen oplossen

Als je een specifiek event niet kunt activeren, controleer dan de dashboardmeldingen. Het kan zijn dat je een event triggert die bijvoorbeeld wordt afgebroken door een code-actie.

Demo aanvragen