Blog overzicht

Bots onderbreken en hervatten met Front

Er zijn verschillende situaties waarin de bot wordt onderbroken en hervat.

Pause bot action

Je kunt een Pause bot action in de flow gebruiken om de bot te pauzeren. Telkens wanneer de actie wordt aangeroepen, reageert de bot onmiddellijk.

De Plugin gebruiken

front pauzeren

De meest voor de hand liggende optie is het gebruik van de Flow.ai Front plugin en handmatig hervatten of pauzeren door op de pause- of resume knop te drukken.

Trigger event

Een bot hervat automatisch zijn werking wanneer een agent een bot event activeert met behulp van de plug-in.

Auto resume

Standaard hervat Flow.ai de bot nadat er een aantal minuten geen interactie meer heeft plaatsgevonden. Je kunt dit configureren in het scherm Flow.ai Brain settings.

Antwoorden van servicemedewerkers

Een ander event die ervoor zorgt dat de bot pauzeert, is wanneer een menselijke medewerker een antwoord verzendt via Front. De bot wordt automatisch hervat nadat de periode voor automatisch hervatten is verstreken.

Hervatten bij archiveren of verwijderen

Telkens wanneer een gesprek binnen Front wordt gearchiveerd of verwijderd, handmatig of met behulp van een regel, zal de bot weer reageren op een klant.

Zorg ervoor dat je de webhook-regel hebt geconfigureerd om alle inboxen te bekijken die worden gebruikt om te archiveren.

Demo aanvragen