Blog overzicht

Hoe je naar het midden van een flow springt

Bij het ontwerpen van je chatbot kun je een geval tegenkomen waarbij je wilt dat je huidige flow doorgaat in het midden van een flow die al bestaat.

Je kunt halverwege in een bestaande flow springen door een Event te gebruiken. We laten je zien hoe je dat doet met het onderstaande voorbeeld.

Plaats een Event Trigger

Spring naar het midden van een Flow

Je kunt naar het midden van een flow springen doormiddel van een Event te gebruiken. Je kunt een Event Reply en een Event Trigger slepen en neerzetten in de flow waar je halverwege naar binnen wilt gaan.

In ons voorbeeld worden de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Een Text Trigger wordt gevolgd door een Text Reply
  2. De Text Reply activeert het Event ‘Jump’
  3. Het geactiveerde Event activeert de laatste Text Reply

Trigger het Event

Spring halverwege de flow

We kunnen nu een nieuwe flow maken en onze nieuwe Event gebruiken om naar het midden van de vorige flow te springen.

Happy jumping!

Happy Jumping
Demo aanvragen