Blog overzicht

Hoe je structuur aanbrengt in je chatbot

Wanneer je begint met het creëren van gespreks-flows binnen je project lijkt het allemaal eenvoudig, maar naarmate het aantal flows toeneemt kan je het overzicht kwijt raken. Daarom geven we je enkele handige tips om je project overzichtelijk en gestructureerd te houden.

image

Maak kleine flows

Bij het gebruik van een chatbot voor het stellen van meerdere vragen die in dezelfde volgorde verschijnen. Bijv. een gesprek waarin je om een ​​naam, telefoon en e-mail van de gebruiker vraagt. In dat geval raden we aan deze vragen op te splitsen in afzonderlijke flows en ze aan elkaar te koppelen door middel van events.

Met deze structuur kun je efficiënter te werk gaan, omdat je de flows veel gemakkelijker terug kunt vinden. Het bovenstaande voorbeeld resulteert in ten minste drie flows. De eerste om een ​​naam te verzamelen, de tweede om een ​​telefoonnummer te verzamelen en de derde om het e-mailadres vast te leggen.

Groepeer je flows

Dus nu hebben we drie flows die achter elkaar worden geactiveerd. Om ze te clusteren, kan je groepen maken met een bijbehorende naam. De drie hierboven genoemde vragen kunnen worden gegroepeerd als “Informatie-formulier” of “Gespreksformulier".

Alfabetische volgorde

Super goed! We hebben nu verschillende flows die bij elkaar horen, maar binnen onze groep verschijnen ze nog niet in een logische volgorde. Daarom kunnen we de naam van de flows wijzigen. Het systeem sorteert flows op alfabetische volgorde. Door getallen toe te voegen voor de namen van de flows kun je ze gemakkelijk op volgorde zetten. Dit werkt voor zowel flows als voor groepen.

Het bovenstaande voorbeeld laat zien hoe je dit voor de zojuist besproken vragen kan doen:

  1. “Gespreksformulier”
    1. “Verkrijg Naam”
    2. “Verkrijg Telefoonnummer”
    3. “Verkrijg E-mail”

Ik hoop dat dit helpt om je projecten te structureren! Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op

Demo aanvragen